سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی علوم اجتماعی
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوالات درس اولجامعه شناسی1
2سوالات نهایی دی90تادی93جامعه شناسی2
3طراح-خانم سید صدرایی(ساوه)جامعه شناسی2
4جامعه شناسی 1-طراح خانم حجازی(ساوه)جامعه شناسی1
5طراح-خانم سید صدرایی(ساوه)جامعه شناسی2
6سؤالات کل کتاب پیش دانشگاهیعلوم اجتماعی چهارم
7سؤالات کنکور سراسری سال های گذشتهسوالات کنکور سراسری سال های گذشته
8سؤالات پرتکرارعلوم اجتماعی چهارمعلوم اجتماعی چهارم
9سؤالات چهار گزینه ای جامعه شناسی یکجامعه شناسی1
10نمونه سوالات جامعه شناسی 2 سوم دبیرستانجامعه شناسی2
11سؤالات کتاب جامعه شناسی 1چاپ 89جامعه شناسی1
12جواب های فعاالیت های کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی چاپ 91جواب فعالیت ها
13سوالات جامعه شناسی ا گروه بندی نشده
14سؤالات متنی کتاب جامعه شناسی1+فعالیت های9درس کتابسؤالات کل کتاب جامعه شناسی1
15سؤالات متنی کتاب مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
16سؤالات چهارگزینه ای درس های 1تا8(طراح:سرکار خانم مهران کرامتی)علوم اجتماعی چهارم
17نمونه سؤالات امتحان نهایی جامعه شناسی2-خرداد91گروه بندی نشده
18نمونه سؤالات امتحان نهایی جامعه شناسی2گروه بندی نشده
19نمونه سؤالات امتحان نهایی جامعه شناسی2گروه بندی نشده
20بارم بندی اصلاح شده جامعه 2گروه بندی نشده
21نمونه سوال جامعه 2گروه بندی نشده
22نمونه طرح درس جامعه 2گروه بندی نشده
23بارم بندی ارزشیابی کتاب جامعه شناسی 2گروه بندی نشده
24سوالات علوم اجتماعی پیش گروه بندی نشده
25جامعه شناسی 2گروه بندی نشده
26طرح درسگروه بندی نشده
27یک نمونه طرح درس جامعه 2گروه بندی نشده
28بارم بندی کتاب جدید التالیف جامعه شناسی 1گروه بندی نشده
29سئوالات مطالعات اجتماعیگروه بندی نشده
30http://ejtemaei.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/54گروه بندی نشده