سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی علوم اجتماعی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نظارت بالینی منطقه فراهان

باسلام

درتاریخ95/9/29به همراه سرگروههای محترم دروس ،ازدبیرستان پسرانه شهیدمطهری ودخترانه حاج دیاری شهرستان فرمهین بازدیدبعمل آمد.

بعدازبازدید،جلسه ای باآقای دستجانی مسئول گروههای آموزشی منطقه برگزارشد

دراین گفتگودرمورداستفاده ازنیروهای تخصصی دروس مختلف وهمچنین شرکت همکاران درکارگاهها وبرنامه های استان بحث وتبادل نظربعمل آمد.درموردتجهیزکتابخانه برای دانش آموزان نیزپیشنهاداتی داده شد