سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی علوم اجتماعی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    ارائه کارعملی درس پژوهی

باسلام

همکاران محترم شرکت کننده دردوره درس پژوهی تا10دی ماه فرصت دارندکارعملی خودرابه سرگروه استان تحویل دهنددرغیراین صورت

دوره ضمن خدمت 16ساعته به آنها تعلق نمی گیرد