سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی علوم اجتماعی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نظارت بالینی ازمدارس خنداب

باسلام واحترام

به منظوراجرای برنامه عملیاتی سرگروه های آموزشی دروس مبنی برنظارت بالینی درتاریخ 95/9/24 ازمنطقه خنداب بازدیدبه عمل آمدخلاصه این نشست آموزشی عبارت است از:

1-تشکیل جلسه باآقای ملکی معاون اداره آموزش وپرورش خنداب

2-بازدیدازدبیرستان های ارشادوفضیلت

دراین بازدیدنحوه اداره کلاس -محتوای آموزشی -میزان مشارکت دانش آموزان و...طبق فرم دبیرخانه موردبررسی قرارگرفت

این بازدیدبه صورت گروهی همراه باسرگروههای محترم ریاضی -شیمی وزبان انگلیسی صورت گرفت

جاداردازهمکاران محترم این منطقه برای هماهنگی لازم درخصوص این بازدید تشکرکرد