سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی علوم اجتماعی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    تغییرتاریخ فعالیت های گروه علوم اجتماعی

قابل توجه همکاران محترم علوم اجتماعی متوسطه دوم

تاریخ انجام فعالیت های علوم اجتماعی ازجمله طرح درس نویسی -طراحی سوال - ومحتوای مرتبط بادرس جامعه شناسی 1

تغییریافته است کلیه فعالیت ها ،درس اول کتاب جامعه شناسی پایه دهم می باشد

تاریخ تحویل فعالیت ها حداکثر10 دی ماه می باشد

جهت دریافت فایل بخشنامه روی عنوان بخشنامه کلیک کنید